En halv miljon lever med KOL

Minst en halv miljon personer i Sverige lider av KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), en av vår tids stora folksjukdomar. Varje år avlider 3 000 personer till följd av sin KOL.

Bara en av fem KOL-drabbade har fått en diagnos och det är av stor vikt att sjukdomen upptäcks tidigt så att behandling kan sättas in i tid. KOL går inte att bota men sjukdomen kan bromsas och symptomen lindras.

Mål för KOL-forskningen

Hjärt-Lungfondens mål för forskningen om KOL är att vi inom 10 år bättre ska förstå sjukdomen så att vi kan utveckla ny individanpassad behandling som bromsar sjukdomen och minskar lidande och för tidig död.

Viktigt med mer forskning

De senaste åren har forskningen om KOL tagit flera viktiga kliv framåt, men vi har en lång bit kvar. KOL är en av få dödliga folksjukdomar i Sverige som fortsätter att öka. För att kunna vända utvecklingen krävs mer forskning och att vården blir bättre på att upptäcka sjukdomen i tid.

Vi behöver också förstå varför det finns ett samband mellan KOL och hjärt-lungsjukdomar och varför vissa personer drabbas hårdare än andra.

Var med och skapa nästa genombrott - stöd KOL-forskningen!
Lär dig mer om KOL på vår webbplats.
KOL symptom
Läs mer om aktuell forskning om KOL som Hjärt-Lungfonden stödjer.
Ladda ner vår kostnadsfria skrift om KOL.