Ekonomisk stress ökar risk för hjärt-kärlsjukdomar

En ny studie visar en tydlig koppling mellan ekonomisk stress och risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. 1,3 miljoner personer i Sverige är i riskzonen.

I höstens upplaga av Hjärtrapporten, som publiceras i september, presenteras en undersökning som visar på att risken att få hjärt-kärlsjukdom är stor i grupper som är utsatta för ekonomisk stress. I Sverige klarar var sjätte person inte en oförutsedd utgift på 8 000 kronor. Det innebär att 1,3 miljoner svenskar ligger i riskzonen

– Vi vet en hel del om de kända riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar, som högt blodtryck, övervikt och rökning, men den här forskningen ger oss ny kunskap om fler riskfaktorer. Vi behöver mer forskning av den här typen om vi ska lyckas besegra hjärt-kärlsjukdomarna, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

 
Kronisk stress – en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom

Forskarna har följt upp deltagare från en studie som gjordes i slutet på 90-talet där deltagarna genomgick en hälsoundersökning och fick frågan om de hade en ekonomisk marginal på 10 000 kr. Resultaten visar tydligt att personer utan ekonomisk marginal i högre grad drabbats av hjärtsjukdomar och förtida död. 

– Forskarna ser en rad tänkbara förklaringar till den förhöjda risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det kan handla om att personer med dålig ekonomi inte har tid eller råd att vårda sin hälsa, att de ofta bor i sämre beställda områden eller att de skäms. Skam är en källa till kronisk stress som i sin tur kan leda till hjärt-kärlsjukdom, säger Jan Nilsson.

Hjärtrapporten sätter fokus på hjärthälsoläget i Sverige 

Undersökningen om ekonomisk stress presenteras tillsammans med annan ny forskning inom hjärtområdet i årets utgåva av Hjärtrapporten som släpps den 9 september. Hjärtrapporten ger en helhetsbild över hjärthälsoläget i Sverige. 

För att ta del av nyheterna i 2013 års Hjärtrapport - klicka på bilden nedan.