Ta ställning under donationsveckan

Årets donationsvecka pågår 6–12 oktober. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om organdonation och att få fler att göra sin vilja känd.

Antalet organdonationer ökar i Sverige. Enligt siffror från Socialstyrelsen har organ från 118 avlidna patienter donerats fram till oktober i år. Under hela förra året donerades organ från 151 avlidna, vilket var en ökning på 7 % från året innan, men behovet är fortfarande stort.

Många väntar på nya organ

Drygt 1,5 miljoner svenskar har anmält sig till Donationsregistret, men målet är att fler ska registrera sig och göra sin vilja känd. Enligt siffror från Socialstyrelsen stod 744 personer i Sverige på kö till att få nya organ den 1 oktober i år. Av dem väntar 26 personer på ett nytt hjärta och 15 personer på nya lungor.

Så tar du ställning

Varje donator kan rädda livet på upp till åtta personer. För att fler liv ska kunna räddas och för att underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler ta ställning. 

Det finns flera sätt att göra sin vilja känd gällande organdonation:

Länkar