De viktigaste nyheterna i Hjärtrapporten 2016

Varje genombrott för forskningen räddar liv och ger fler drabbade ett bättre liv. Här sammanfattar vi några av nyheterna i Hjärtrapporten 2016 om forskningens framsteg och utmaningar.

Ladda ner sammanfattning (pdf)

1 av 5 har högt blodtryck

Årets Hjärtrapport visar att andelen svenskar med högt blodtryck har ökat. I dag har en av fem personer högt blodtryck och i åldersgruppen 65−84 år är det så mycket som hälften. Siffran har stigit kraftigt mellan 2004 och 2015 – från 39 till 48 procent.

Färre drabbas av hjärtinfarkt

Minskad rökning och lägre blodfetter hos befolkningen gör att antalet hjärtinfarkter minskar. Bättre behandling med bland annat ballongvidgning och förbättrade förebyggande insatser efter infarkt minskar också risken för att man ska drabbas en andra gång. Även andelen som dör efter akut hjärtinfarkt har under de senaste 20 åren avtagit med 37 procent.

SCAPIS: Större risk för hjärt-kärlsjukdom i förorten

En första genomgång av resultaten i Stockholmsdelen av forskningsprojektet SCAPIS visar att invånare i förortsområdena har betydligt större risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom än de i innerstaden. Det beror på att förortsborna röker mer, är mer överviktiga samt har högre blodsockervärden.

Fler hjärtebarn överlever första året

Allt fler barn som föds med svåra hjärtfel överlever sitt första levnadsår. Ett tydligt exempel är barn som föds med den svåra missbildningen enkammarhjärta, där har överlevnaden ökat från 58 till 74 procent. Tack vare dagens teknik är det möjligt att upptäcka hjärtfel redan i mammans mage vilket gör det möjligt att planera födseln vid sjukhus som har specialiserad vård.  

Bättre strokevård för högutbildade

Högutbildade får bättre vård vid stroke och överlevnaden är högre jämfört med hos lågutbildade. Skillnaderna är oberoende av kön och ålder och visar sig redan under den första månaden efter att en person drabbats av en stroke för att sedan bli allt större. Ett år efter stroke var dödligheten 19 procent för personer med universitetsutbildning, 23 procent för de med gymnasieutbildning och 31 procent för dem som endast gått grundskola.

Banbrytande läkemedel minskar risken för hjärt-kärlsjukdom

Det nya läkemedlet Jardiance har i en banbrytande studie visat sig minska risken för hjärt- kärlsjukdom hos personer med typ 2-diabetes. Jardiance reducerar njurarnas återupptagning av socker från urinen, vilket medför att mer socker försvinner ur kroppen med urinen och att blodsockernivåerna går ner. Risken att drabbas av någon hjärtkärl-händelse minskade med 14 procent, risken att dö i hjärtkärl-händelse med 38 procent och för död oavsett orsak med 32 procent.

Ändrad livsstil kräver ny forskning

Trots stora framsteg i behandlingen av hjärt-kärlsjukdomar står sjukdomar i hjärta, kärl och lungor för hälften av all dödlighet i Sverige i dag. Under de senaste 20 åren har vår livsstil också förändrats vilket i sin tur innebär att riskfaktorerna för hjärtinfarkt, stroke och KOL förändras. Tidigare var rökning och högt kolesterol stora riskfaktorer. Idag är stillasittande, övervikt och diabetes de stora utmaningarna.  Denna utveckling och det faktum att befolkningen blir äldre kräver ny forskning för att lägga grunden till morgondagens hjärthälsa.

Sammanfattning av Hjärtrapporten 2016

Ladda ner hela Hjärtrapporten 2016 här