Botemedel mot hjärtsvikt?

Forskningen kring hjärtsvikt och hjärtstamceller gör stora framsteg. En amerikansk studie visar att stamcellsterapi kan minska skador på hjärtat utan farliga biverkningar.

Stamcellsterapi innebär att en miljon hjärtstamceller från patienten sprutas in i hjärtat. Cellerna hjälper sedan successivt till att bygga upp de skadade delarna av hjärtat. De sexton patienterna som ingår i studien har alla haft en hjärtinfarkt följt av hjärtsvikt. Mindre än ett år efter stamcellsterapin har samtliga visat att hjärtats pumpförmåga har förbättrats. Studien pågår fortfarande, men forskarna anser att metoden har potential som behandling vid hjärtsvikt.

Se filmen om injektion av hjärtstamceller
Läs hela artikeln på CNN