Blodprotein skyddar mot hjärtinfarkt

Forskare i Malmö har hittat ett nytt protein som skyddar blodkärlen mot åderförfettning. Förhoppningen är att upptäckten i framtiden ska kunna bidra till att förebygga hjärt- och kärlsjukdom.

Proteinet som den svenska forskargruppen har upptäckt kallas apoM och har visat sig vara viktigt för det så kallade goda kolesterolets positiva effekter på blodkärlens väggar.                    

 – Vi studerar nu hur det går till när proteinet skyddar blodkärlen mot inflammation som är en av mekanismerna som leder till åderförfettning. Målet är att vi ska förstå hur proteinet skyddar insidan av våra blodkärl, säger forskargruppens ledare, professor Björn Dahlbäck.

Många äldre drabbas av åderförfettning vilket i sin tur kan orsaka blodproppar och svåra sjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke. Om forskarna lär sig om blodproteinet kan det bidra till förebyggande behandlingar så att färre drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.