Bättre eftervård kan förhindra upprepade hjärtinfarkter

Eftervården vid hjärtinfarkt behöver mer resurser. Det visar nya siffror från kvalitetsregistret Swedeheart som Hjärt-Lungfonden presenterar i Hjärtrapporten 2014.

Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt. Nu visar statistik från Hjärtrapporten, Hjärt-Lungfondens årliga rapport om hjärthälsoläget i Sverige, att få patienter som fått en hjärtinfarkt når sina mål. Därmed riskerar de att drabbas av en ny infarkt. 


Dödstalen minskar men många drabbas på nytt

Antalet döda i hjärtinfarkt har halverats sedan 1996. Detta beror till stor del på att akutvården gjort framsteg, men tyvärr har vi inte sett motsvarande snabba utveckling av eftervården. Under 2013 nådde bara 12 procent av patienterna i Sverige sina mål ett år efter hjärtinfarkten.

De viktigaste åtgärderna för att undvika en ny infarkt är:

  • Rökstopp
  • Regelbunden träning
  • Blodtryck på bra nivå
  • Kolesterolnivåer på bra nivå

Mer satsning på eftervården räddar liv

Genom att förändra sina levnadsvanor kan man minska risken att drabbas igen, men det behövs också stöd och engagemang från sjukvården. För att nå målet på 40 procent behövs mer forskning och satsningar på eftervård. Mer resurser, bättre metoder för att informera och motivera patienter till förändringar av levnadsvanor och bättre uppföljning av målvärden är vad som behövs. Dessutom behöver eftervården bli lika bra som akutvården på att ta till vara forskningens resultat.

Årets upplaga av Hjärtrapporten lanseras den 9 september 2014.