Tack för att du bidrar till forskning kring barnhjärtat!

Hjärt-Lungfonden har samlat in och delat ut pengar till forskning inom barnkardiologi sedan 2007. I dag är vi tack vare era gåvor den största fristående finansiären till svensk forskning om barns hjärtsjukdom.

Tillsammans har vi sedan 2007 bidragit till dessa viktiga framsteg för barn med hjärtfel:

  • 2008 utrustas tre sjukhus i Stockholm, Göteborg och Lund med 3D-ultraljudsmaskiner.

  • 2011 kopplas 34 svenska sjukhus till barnhjärtnätverket Gertrud. Därmed kan barn med hjälp av digital teknik få tillgång till samma medicinska kompetens oavsett var de bor i landet.

  • Operationsmetoderna har blivit mer skonsamma.

  • Över 20 forskare och mer än 40 olika projekt om barns hjärtsjukdom har fått stöd. Forskningsstödet har därmed bidragit till att trygga återväxten så att fler barnkardiologer kan ta vid när äldre läkare går i pension.

  • Andelen hjärtfel som upptäcks redan under graviditeten har ökat från 19 till 37 procent.

  • För att ännu fler hjärtfel ska upptäckas innan barnet lämnat BB har rutinundersökningar förbättrats och många sjukhus gör idag så kallad pox-screening. I dag lämnar bara hälften så många barn BB med oupptäckt hjärtfel.

  • En biobank med blodprover från barn med medfött hjärtfel håller på att byggas upp för att ge mer kunskap om sjukdom och behandling.

  • SCAPIS-studien ger också kunskap till forskning inom barnkardiologi då fler vuxna med medfött hjärtfel undersöks.