Tio viktiga framsteg för barnhjärtforskningen

För tionde året i rad startar Hjärt-Lungfonden kampanjen Alla barnhjärtans månad. På de tio åren har forskningen om barns hjärtfel gjort stora framsteg som resulterat i bättre behandling för barn med hjärtsjukdom. Tack vare det stöd vi får från dig som givare gör vi skillnad för hjärtsjuka barn och deras familjer.

Hjärt- Lungfonden har samlat in och delat ut pengar till forskning inom barnkardiologi sedan 2007. Idag är vi tack vare era gåvor den största fristående finansiären till svensk forskning om barns hjärtsjukdom. Tillsammans har vi bidragit till viktiga framsteg.

Tio viktiga framsteg för barnhjärtan

1. År 2008 utrustade Hjärt-Lungfonden tre sjukhus i Stockholm, Göteborg och Lund med 3D-ultraljudsmaskiner som är viktiga vid undersökningar.

2. 2011 installerades barnhjärtnätverket Gertrud på 34 sjukhus i Sverige. Med hjälp av nätverket kan läkarna dela kunskap och erfarenheter, ställa diagnoser och besluta om bästa behandling vilket ger alla barn tillgång till samma medicinska kompetens oavsett var i landet de bor.

3. Operationsmetoderna har utvecklats. Många barn som måste opereras för sitt hjärtfel får idag en mer skonsam behandling än vad som tidigare var möjligt.

4. Totalt har vi stöttat drygt 40 olika forskningsprojekt om barns hjärtsjukdom. Under dessa år har mer än 20 doktorander och forskare kunnat ägna hel- eller halvtid åt forskning på barns hjärtan tack vare pengar från Hjärt-Lungfonden.

5.  Forskningsstödet från Hjärt-Lungfonden har därmed bidragit till att trygga återväxten bland svenska barnkardiologer så att fler kan ta vid när äldre läkare går i pension.

6. På bara några år har andelen hjärtfel som upptäcks redan i mammans mage ökat från 19 % till 37 %. Det gör att vården kan stå redo när barnet föds.

7. För att fler hjärtfel ska upptäckas redan innan barnet lämnar BB har man även förbättrat sina rutinundersökningar på flera sjukhus och gör nu så kallad pox-screening på nyfödda som mäter syremättnad i blodet. 

8. Bättre undersökningar har lett till att hälften så många barn lämnar BB med ett oupptäckt hjärtfel jämfört med för några år sedan.

9. Ett projekt för att bygga upp en biobank med blodprover från barn med medfödda hjärtfel och deras föräldrar har startats upp för att få bättre kunskaper om olika sjukdomar och hur de kan behandlas.

10.  Även SCAPIS-studien kan ge viktig information till forskningen inom barnkardiologi eftersom ett antal vuxna med medfödda hjärtfel kommer att undersökas.

Forskningen om barnhjärtan går vidare

Under 2016 stödjer Hjärt-Lungfonden flera viktiga projekt om barns hjärtan. Ett stort projekt tittar på sambandet mellan medfödda hjärtfel och hjärtsvikt. Målet är att hitta sätt att undvika att hjärtsjuka barn drabbas av hjärtsvikt som vuxna. Flera andra projekt handlar om att följa upp och förbättra livskvaliteten för personer som fötts med hjärtfel så att de får ett bra liv även som vuxna. 

Stort tack för ditt stöd! Tillsammans hjälper vi forskningen om barns hjärtsjukdomar framåt. Hjärt-Lungfondens mål är att alla allvarliga hjärtfel ska upptäckas och åtgärdas i tid så att hjärtsjuka barn får ett bra liv både som barn och vuxna.

Alla barnhjärtans månad 2016

Varje år föds 1 000 barn med hjärtfel. Det är tre barn varje dag. Februari är Alla barnhjärtans månad. Stöd vår insamling #tusenhjärtan för att alla barnhjärtan ska fortsätta slå!