Antidepressiva läkemedel kan hjälpa strokedrabbade

Varje år dör cirka 7 500 svenskar av stroke och ännu fler drabbas av ett svårt lidande genom allvarliga funktionsnedsättningar. Nu undersöker forskarna möjligheten att förbättra återhämtningen efter stroke med antidepressiv medicin.

Forskningsstudien som har stöd från Hjärt-Lungfonden leds av docent Erik Lundström och undersöker om behandling med antidepressiva läkemedel (så kallade SSRI-preparat) kan påverka återhämtningen efter en stroke. Målet med forskningen är att fler ska få ett självständigt liv utan svåra funktionsnedsättningar.

Tydligt positiva effekter för strokepatienter

I Sverige ska 1 500 personer ingå i studien som genomförs vid 34 sjukhus runt om i landet.

– Forskningsresultaten har hittills visat på tydligt positiva effekter. Nu vill vi skaffa fullständiga vetenskapliga bevis för att metoden fungerar. Om vi får positiva resultat kan patienterna snabbt ta del av en redan etablerad och kostnadseffektiv substans, säger Erik Lundström, docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet.

Stroke – en vanlig dödsorsak

Stroke och annan hjärt-kärlsjukdom dödar fler svenskar än något annat. De som överlever en stroke har en lång och svår väg tillbaka den här forskningen kan göra stor skillnad för de som drabbas.  

Mer om sjukdomen stroke

Så ska dödligheten i stroke halveras