Antalet hjärtinfarkter minskar

De senaste 30 åren har antalet som drabbas och avlider av en hjärtinfarkt minskat. Tack vare forskningens framsteg kan fler leva längre.

Antalet personer som drabbas av hjärtinfarkt fortsätter att minska och de som ändå drabbas har bättre chanser att överleva. Tack vare forskningens framsteg de senaste åren har man kunnat arbeta med förebyggande insatser och bättre vårdmetoder.

Socialstyrelsen presenterade nyligen siffror som visade att antalet drabbade minskat från 31 000 år 2011 till knappt 30 000 året därpå. Antalet som avled av sin hjärtinfarkt minskade från 8 513 till 8 289 personer under samma period.

Forskningen har gett fler friska år

Enligt en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) kan en 65-årig man, som som i dag överlever sin hjärtinfarkt tack vare de senaste 30 årens forskning, förvänta sig 12 extra levnadsår jämfört med 1980. Motsvarande siffra för kvinnor är 14 år.

Siffrorna är ett kvitto på att forskningen har gått framåt, men det återstår fortfarande mycket arbete för att hitta metoder för bättre diagnos och behandling. Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag.

 

Se filmen om Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2013 som sammanfattar hjärthälsoläget i Sverige. Eller ladda ner rapporten här (pdf).

Hjärtrapporten