Antalet hjärtinfarkter minskar snabbt

Under 2013 drabbades närmare 28 000 svenskar av hjärtinfarkt. Det är en minskning med 8 procent jämfört med året innan. Med mer resurser till forskningen kan vi förebygga att fler drabbas.

Hjärtinfarkt är en av våra stora folksjukdomar och hjärtsjukdom är den vanligaste orsaken till för tidig död bland både kvinnor och män. Under 2013 drabbades 28 000 svenskar av hjärtinfarkt och 7 700 dog. Detta kan jämföras med 2012 då antalet drabbade uppgick till 30 000 och antalet döda till 8 300. Utvecklingen går åt rätt håll och med mer forskning kan vi förebygga fler hjärtinfarkter och rädda fler liv.

Hjärt-Lungfondens mål för forskningen om hjärtinfarkt

Forskningen kan bidra till att rädda fler liv genom att ta fram metoder för att tidigt identifiera personer som ligger i riskzonen för hjärtinfarkt. Hjärt-Lungfondens mål är att inom tio år hitta ny behandling för att halvera antalet drabbade, öka antalet överlevande och ge fler friska år.