Antalet drabbade av hjärt-kärlsjukdom ökar

Närmare hundra svenskar mister varje dag livet på grund av hjärt-kärlsjukdom, som fortfarande är den vanligaste dödsorsaken. Antalet drabbade personer ökar och idag lever 1,9 miljoner invånare i Sverige med hjärt-kärlsjukdom.

I dag lever var femte svensk med hjärt-kärlsjukdom, och nästan alla känner någon som är drabbad. I takt med att riskfaktorerna förändras, ändrar även sjukdomarna karaktär. Det gör att forskningen står inför nya utmaningar i kampen mot framtidens hjärtsjukdomar

Trots att dödligheten har minskat med en fjärdedel de senaste tio åren är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Under 2015 miste 32 000 svenskar livet på grund av hjärt-kärlsjukdomar. Det motsvarar mer än en tredjedel av alla dödsfall. Dessutom ökar antalet drabbade av sjukdomarna – i dag lever var femte svensk med hjärt-kärlsjukdom, vilket motsvarar 1,9 miljoner.

Riskfaktorerna förändras

Forskningen har bidragit till bättre vård och livsstilsförbättringar. Färre personer röker idag, men andra riskfaktorer ökar. Stillasittande, övervikt och diabetes blir allt vanligare, och riskerar att bryta den nedåtgående trenden. Mer forskning om vilka som riskerar att drabbas är nyckeln till att fler ska kunna leva ett längre och friskare liv.