Ansök om Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare

Den svenska hjärt-, kärl- och lungforskningen håller en mycket hög internationell nivå och kan bedrivas tack vare generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden från privatpersoner och företag.

Alla gåvor, stora som små, gjorde det möjligt att öka satsningen på forskning till 225 miljoner kronor 2014. För att främja återväxten av yngre forskare inom hjärt-, kärl- och lungområdet utlyser Hjärt-Lungfonden tillsammans med Prins Daniel ett forskningsanslag riktat mot just den målgruppen.

Bedömningsgrund

Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare är ett treårigt anslag på hela 6 miljoner kronor. Vid utvärdering av de sökandes forskningsprojekt kommer originalitet och sannolik klinisk betydelse att särskilt beaktas. Ansökningar lämnas in från den 3 mars t o m 1 april 2014. Mer information om anslaget och ansökningsförfarandet finns på vår forskningswebb. Ytterligare upplysningar om anslaget, kontakta Hjärt-Lungfondens forskningsavdelning på 08-566 24 220.