Hjärt-Lungfondens forskare ny rektor på KI

Anders Hamsten, hjärtläkare och forskare, har suttit i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd i två år. Nu avslutar han sitt uppdrag för att anta sin nya utmaning som rektor vid Karolinska Institutet.

Grattis till nya jobbet, Anders! Har du hunnit bli varm i kläderna under de här veckorna?

─ Tack! Mina första veckor som Karolinska Institutets rektor har, som förväntat, varit ganska intensiva, med många samtal och möten med mina nya, nära medarbetare. Det har varit intressanta och lärorika veckor!

Kommer det att finnas tid över till hjärtforskning?

─ Absolut! Både Karolinska Institutets konsistorium, vår styrelse, och fakulteten förväntar sig att jag ska fortsätta med min forskning och att den även fortsättningsvis ska hålla hög internationell kvalitet. Inte minst mina kompetenta, hårt arbetande och hängivna medarbetare i forskargruppen utgör garanter för att detta ska lyckas.

Vad ser du mest fram emot i din nya tjänst?

─ Jag tycker att Karolinska Institutet befinner sig i ett väldigt spännande läge. Å ena sidan har vårt universitet varit mycket framgångsrikt under de senaste åren. Å andra sidan står vi inför nya, stora utmaningar som jag gärna vill vara med och hantera. För mig är tre frågor centrala. Den första är att förstärka KI som internationellt ledande forskningsinstitut, den andra är att stärka våra grundutbildningar och den tredje utmaningen handlar om KI:s samspel med hälso- och sjukvården.

Du har varit ledamot i vårt Forskningsråd. Vad tar du med dig från den tiden?

─ Jag tar dels med mig en fördjupad kunskap om den bredd och höga kvalitet som genomgående präglar den svenska hjärt-, kärl- och lungforskningen, dels erfarenheten av att ha medverkat i en granskningsprocess med obestridlig integritet. Vidare har tiden i Forskningsrådet tydligt demonstrerat för mig att vi i dagsläget saknar tillräckligt stora resurser för att stödja de riktigt lovande, yngre forskarna i början av deras karriär.

2008 tilldelades du och professor Göran K Hansson Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag. Målet var att ta fram förebyggande behandling så att färre drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Hur hjälpte anslaget på 15 miljoner kronor er att nå målet?

─ Stora forskningsanslaget gjorde det möjligt för oss att samla forskare med komplementära kompetenser och tekniker kring ett ambitiöst translationellt forskningsprogram, som ingen av de enskilda grupperna skulle ha haft resurser att driva på egen hand.

Vilka utmaningar står forskargruppen inför nu?

─ Utmaningarna är att funktionellt karakterisera de nya spännande riskgener för kranskärlssjukdom, som vi och våra samarbetspartners har identifierat under de senaste tre åren, så att vi därigenom bättre förstår de biologiska mekanismerna för åderförkalkning, plackruptur och blodpropp i hjärtats kranskärl. Det kommer inte bara att förbättra förståelsen för hur kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt uppkommer, det kommer också att identifiera nya målmolekyler för läkemedelsutveckling samt nya diagnostiska och prognostiska markörer för användning i kliniken.

Tack, Anders! Vi på Hjärt-Lungfonden önskar dig stort lycka till i framtiden.