Allt längre väntan på ambulans vid hjärtstopp

Väntetiden på ambulans ökar i Sverige, och varierar med över fem minuter beroende på var du bor – en skillnad som kan vara livsavgörande för de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp. Hjärt-Lungfonden stödjer ett flertal forskningsprojekt för att fler liv ska kunna räddas.

– Vid ett plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp helt avgörande, några minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det är väldigt bekymrande att det finns så här stora regionala skillnader i ambulansernas responstid, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Väntetiden på ambulans har ökat i 15 av 21 landsting sedan 2012. Storstadstäta landsting som Östergötland, Skåne och Stockholms län har responstider på 11–13 minuter, men i glesbygdslän som Jämtland och Gotland kan man behöva vänta i över 16 minuter. Det visar en genomgång av Hjärt-Lungfonden, baserad på uppgifter från SOS Alarm.

Här hittar du listan med responstider kommun för kommun.

Snabb hjälp avgörande vid hjärtstopp

Några minuters skillnad låter lite, men för de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp kan det vara livsavgörande. De som drabbas slutar andas, och för varje minut utan hjälpinsatser minskar chansen till överlevnad med tio procent. Endast 600 av dem överlever.

– Plötsligt hjärtstopp är en av våra vanligaste dödsorsaker, och drabbar människor i alla åldrar. Med fler hjärtstartare, kortare väntetid på ambulans och ett ökat stöd till svensk hjärtforskning kan fler liv räddas, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Mer forskning om hjärtstopp behövs

Hjärt-Lungfonden stöder flera projekt om plötsligt hjärtstopp. Några av forskningens utmaningar idag är att hitta mekanismerna och orsakerna bakom hjärtstopp, utveckla undersökningsmetoder för att hitta personer som är i riskzonen för hjärtstopp och utveckla ännu bättre metoder att vårda hjärtstoppspatienter så att hjärnans funktioner räddas.