Allt fler vuxna med hjärtfel i Sverige

Antalet vuxna som lever med medfödda hjärtfel ökar. I dag finns det över 30 000 vuxna personer i Sverige som fötts med hjärtfel.

I takt med att forskningen bidragit till att barnhjärtvården utvecklats har fler och fler personer med medfödda hjärtsjukdomar överlevt till vuxen ålder. På 1960-talet överlevde bara 60 procent av de hjärtsjuka barnen i Sverige. I dag är det fler än 95 procent som överlever och i Sverige är det nu över 30 000 svenskar som tillhör gruppen GUCH (Grown-Up Congenital Heart disease).

Risker för vuxna med hjärtfel

Det är fantastiska förbättringar som har skett, men samtidigt är vuxna med medfödda hjärtfel, en ganska ny grupp för vården. Det skapar nya utmaningar och mer kunskap behövs om deras behov.

Många som fötts med ett hjärtfel kan leva ett i stort sett normalt liv, men många har samtidigt funktionsnedsättningar som inte syns. Vuxna med medfödda hjärtfel riskerar också i större utsträckning att drabbas av olika typer av hjärtrytmrubbningar och en av tre behöver en pacemaker för att hjälpa hjärtat att hålla en jämn rytm. 

Vuxna med medfödda hjärtfel löper en förhöjd risk att dö i förtid. Vart tredje dödsfall i gruppen sker på grund av plötsligt hjärtstopp. För att förebygga detta krävs uppföljning och kontroller vilket också Socialstyrelsen rekommenderar.’

Forskningen viktig för vuxna med medfött hjärtfel

Bakom förbättringarna i vården av hjärtsjuka barn står ihärdigt forskningsarbete och att de senaste forskningsrönen snabbt kommer till användning i vården. Men för att den växande gruppen vuxna med medfödda hjärtfel ska kunna få anpassad behandling behövs mer forskning. Bland annat behöver forskarna resurser för att studera rytmrubbningar, biverkningar av mediciner och för att ta fram bättre behandlingsmetoder.

"Både sjukvården och forskningen kan bidra mer till att de som lever med medfödda hjärtfel ska kunna se fram emot ett längre och friskare liv", säger Kristina Sparreljung generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Läs mer om Hjärt-Lungfondens kampanj för forskningen om barns hjärtfel.