Aktieutdelningen kan bli 43 procent mer värd

Om du vill ge en gåva till hjärt-och lungforskningen kan du skänka aktieutdelningen skattefritt.

Genom att skänka din aktieutdelning till Hjärt-Lungfonden behöver du inte betala kapitalskatt. Din gåva ökar då i värde med 43 procent för oss.