Adamo och Dinkelspiel nya huvudmän för Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfondens medlemmar har valt tre nya huvudmän Amelia Adamo, Tom Dinkelspiel, och Ewa Eriksson.

– Huvudmännen är viktiga ambassadörer för Hjärt-Lungfonden och det arbete vi bedriver. Våra nya huvudmän kompletterar vår befintliga styrka med kontaktnät inom näringsliv och kommunikation, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Huvudmännen är totalt 50 till antalet och utses av medlemmarna vid Hjärt-Lungfondens årliga medlemsmöte. Bland Hjärt-Lungfondens huvudmän finns också Elisabeth Tarras-Wahlberg, tidigare informationschef vid Kungliga hovstaterna, Nina Rehnqvist, direktör i Statens beredning för medicinsk utvärdering, Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet och Anneli Alhanko, prima ballerina assoluta.