269 miljoner kronor till forskningen

Under 2015 delade Hjärt-Lungfonden totalt ut 269 miljoner kronor till forskningen om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

2015 års utdelning på 269 miljoner kronor är en ökning med 44 miljoner jämfört med året innan. Tack vare alla våra fantastiska givare kan vi återigen öka utdelningen till svensk hjärt- och lungforskning i världsklass!

Hjärt-Lungfonden är den största oberoende finansiären av hjärt-lungforskning i Sverige. Ett kriterium för den forskning vi stödjer är att den ska kunna omsättas i praktisk vård så snart som möjligt för att göra skillnad för personer som drabbas och lever med sjukdomar i hjärta-, kärl- och lungor.

Visste du att?

  • Hjärt-Lungfonden varje år finansierar omkring 250 forskningsprojekt.  
  • Trots rekordstor utdelning räcker pengarna bara till att bevilja cirka 15 procent av ansökningarna. Forskningen behöver mer pengar!
  • Alla ansökningar bedöms av Hjärt-Lungfondens Forskningsråd som består av 21 experter från hela landet. 

Vill du vara med och stödja forskning som ger fler friska år? Läs mer här.