225 miljoner kronor till forskningen

Under 2014 delade Hjärt-Lungfonden totalt ut 225 miljoner kronor till forskningen om hjärt- och lungsjukdomar.

2014 års utdelning på 225 miljoner kronor är en ökning med 15 miljoner jämfört med året innan. Tack vare alla våra givare kan vi återigen öka utdelningen till svensk hjärt- och lungforskning i världsklass. 

Hjärt-Lungfonden är  den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige och stödjer i första hand forskning som ska kunna omsättas i praktisk vård så snart som möjligt.

– Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag och forskning är nyckeln till att rädda fler liv. Vår förhoppning är att forskartjänsterna ska ge resultat som hjälper människor som i dag lider av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Visste du att?

  • Varje år finansierar Hjärt-Lungfonden cirka 250 forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet. 
  • Trots den rekordstora utdelningen räcker pengarna bara till att bevilja cirka 14 procent av de ansökta medlen. Forskningen behöver mer pengar!
  • Alla ansökningar behandlas noggrant av Hjärt-Lungfondens Forskningsråd som består av 21 experter från hela landet. 


Läs mer om forskningen som du stödjer med din gåva.