1,9 miljoner lever med lungsjukdom

Nära var femte svensk lever med sjukdom i lungorna. Det visar Hjärt-Lungfondens nya lungrapport. Att undersöka lungornas funktion bör därför bli rutin på vårdcentralerna och forskningen behövs för att hitta bättre behandling.

Nu lanserar vi för första gången Lungrapporten med heltäckande bild av lungsjukdom i Sverige. Rapporten visar att 1,9 miljoner svenskar i dag lever med en obotlig sjukdom i lungorna. Det är lika många som antalet drabbade av hjärt-kärlsjukdom.

De tre största lungsjukdomarna är astma (800 000 drabbade), sömnapné (570 000 drabbade) och KOL 500 000 drabbade. Rapporten tar också upp lungsjukdomar som sarkoidos och tuberkulos.

Många lungsjuka har inte fått diagnos

Både KOL och astma leder till nedsatt lungfunktion, försämringsperioder och ökad dödlighet. Sömnapné ger andningsuppehåll i sömnen och ökar risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar. Ofta finns sätt att lindra symptom och bromsa sjukdomsförloppet, men i dag saknas fortfarande botemedel för dessa sjukdomar.

Samtidigt är mörkertalet stort och många svenskar lever med sin lungsjukdom utan att veta om det. Exempelvis har hälften av de KOL-drabbade varken fått diagnos eller behandling.

Viktiga åtgärder mot lungsjukdom

För att bekämpa lungsjukdomarna behöver flera åtgärder. De tre viktigaste är:

Fler behöver få sin lungfunktion undersökt – Det är viktigt för att upptäcka sjukdom och behandla i tid. Det bör finnas tydliga rutiner för spirometriundersökningar i primärvården.

Utvidga rökförbudet. Cigarettrök orsakar sjukdomar som KOL och kan trigga livshotande attacker av andnöd hos t ex astmatiker. Ett utökat rökförbud och exponeringsförbud av tobak skulle minska antalet nya rökare.

Forskning för att hitta botemedel. I dag saknas bot mot flera stora lungsjukdomar. Många olika diagnoser klumpas ihop och patienten får därmed inte rätt behandling för just sin sjukdomsbild. Mer forskning krävs för att tidigare upptäcka lungsjukdom och hitta botemedel mot dessa folksjukdomar som orsakar så mycket lidande för drabbade och anhöriga.

Ladda ner Lungrapporten 2017 här (pdf).

Sammanfattning av Lungrapporten 2017 (pdf).