180 miljoner till svensk forskning

I år delar Hjärt-Lungfonden, den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige, ut hela 180 miljoner kronor till forskning i världsklass.

Forskningen ska rädda liv genom att utveckla metoder och behandlingar för människor som har drabbats av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

– Tack vare Hjärt-Lungfondens givare i hela Sverige kan vi dela ut 180 miljoner kronor till svenska forskare. Med forskningens hjälp lär vi oss allt mer om riskfaktorer, hur vi bättre ska diagnosticera och behandla sjukdomar i hjärta, kärl och lungor, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Forskning ger fler friska år 

Hjärt-kärlsjukdomar skördar i dag flest liv av alla sjukdomar i Sverige. Hela 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av sjukdom i hjärta och kärl och ytterligare en miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor. Forskningen förbättrar möjligheterna att rädda och förlänga liv.

Vårt bidrag till svensk forskning

I rapporten Anslag till forskning inom hjärta, kärl och lungor redovisar vi hur forskningsanslagen har fördelats under 2012. Vi har beviljat över 100 forskningsprojekt och finansierat forskarmånader, forskartjänster och stipendier.