180 miljoner till svensk forskning

I år delar Hjärt-Lungfonden, den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige, ut hela 180 miljoner kronor till forskning i världsklass.

Forskningen ska rädda liv genom att utveckla metoder och behandlingar för människor som har drabbats av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

– Tack vare Hjärt-Lungfondens givare i hela Sverige kan vi dela ut 180 miljoner kronor till svenska forskare. Med forskningens hjälp lär vi oss allt mer om riskfaktorer, hur vi bättre ska diagnosticera och behandla sjukdomar i hjärta, kärl och lungor, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Forskning ger fler friska år 

Hjärt-kärlsjukdomar skördar i dag flest liv av alla sjukdomar i Sverige. Hela 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av sjukdom i hjärta och kärl och ytterligare en miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor. Forskningen förbättrar möjligheterna att rädda och förlänga liv.

Vårt bidrag till svensk forskning

I rapporten Anslag till forskning inom hjärta, kärl och lungor redovisar vi hur forskningsanslagen har fördelats under 2012. Vi har beviljat över 100 forskningsprojekt och finansierat forskarmånader, forskartjänster och stipendier.

Sidan senast uppdaterad 2012-12-14