Välkommen på Hjärtsviktsdagen 10 maj

Hjärt-Lungfonden och Karolinska Universitetssjukhuset uppmärksammar den globala hjärtsviktsdagen ”Heart Failure Awareness Day” med att bjuda in allmänheten till en temadag.

Lördag den 10 maj mellan kl. 9:30-14 äger temadagen om hjärtsvikt rum i Aula Medica på Karolinska institutet.

Under dagen kommer man kunna lyssna på föreläsningar om hjärtsvikt av både sjukvårdspersonal och patienter. Man kan testa på att göra en blodtrycksmätning och mätning av blodsocker. Det kommer också att finnas läkare, sjuksköterskor, dietister, kuratorer och sjukgymnaster på plats som man kan ställa frågor till.

Mer information och program för dagen hittar du här.