Fosterdiagnostik kan rädda liv vid svåra hjärtfel

Att kunna upptäcka svåra hjärtfel innan ett barn föds kan vara avgörande för att rädda liv. Ny svensk forskning visar att det finns stora chanser att öka överlevnaden hos barn som föds med underutvecklad vänsterkammare.

Flera fördelar med tidig diagnos 

– Det finns två stora fördelar med att upptäcka ett hjärtfel redan under graviditeten. För det första elimineras risken att det nyfödda barnet skickas hem med ett oupptäckt hjärtfel, med akuta transporter och i värsta fall dödsfall som följd. För det andra undviker vi den separation från föräldrarna som transporten innebär för barnet, säger Mats Mellander, överläkare vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus.

Mats Mellanders forskning ökar möjligheten till lyckad behandling eftersom man redan under graviditeten kan planera för att barnet föds på ett sjukhus med specialistkompetens. Det finns 46 sjukhus i Sverige där barn föds, men bara två som har kompetens inom barnhjärtkirurgi: Lund och Göteborg.

Behandling redan i magen

En underutvecklad vänster hjärtkammare är svårare att upptäcka än andra hjärtfel och överlevnaden efter en operation är sämre än vid andra hjärtfel. Därför siktar forskningen även på att upptäcka och behandla felet redan i mammans mage. Genom så kallad ballongvidgning av en förträngd klaff i fostrets hjärta räknar man med att kunna undvika underutvecklingen av vänster hjärthalva.

– Inget barn ska behöva lämna BB med ett oupptäckt livshotande hjärtfel. Därför behövs mer forskning för att både upptäcka och behandla dessa hjärtfel så tidigt som möjligt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Se en intervju med Mats Mellander i TV4 Nyheterna.

Stöd forskningen om barns hjärtfel. Starta ett insamlingshjärta.

Mer om forskning kring barnhjärtan på Hjärt-Lungfondens webbplats.