Debatt: Mer KOL-forskning nödvändig

Omkring 20 % av de som är drabbade av lungsjukdomen KOL i Sverige vet inte om att de är sjuka. Sjukdomen kommer ofta smygande och bryter ner lungorna och dödstalen i KOL ökar.

I Sverige dör omkring 3000 personer av KOL varje år och dödstalen ökar. Det behövs mer forskning både för att utveckla metoder att upptäcka sjukdomen tidigare och för att förbättra behandlingen.

KOL – en grym sjukdom

Ofta beror KOL på rökning, men även icke-rökare drabbas. Sjukdomen kan också vara en arbetsskada. Exempelvis är gruvarbetare och byggnadsarbetare är särskilt utsatta grupper. KOL angriper långsamt luftvägar och lungor. Man får svårare att andas och får ofta svår hosta. Den som är drabbad får svårt att klara av vardagen. En trappa blir ett berg att bestiga, en promenad blir ett maratonlopp. Även andra organ i kroppen påverkas och de som är svårast sjuka behöver behandling med syrgas dygnet runt.


Viktigt med tidig diagnos vid KOL

Trots att KOL orsakar så mycket lidande och död är sjukdomen på många sätt dold. Över en halv miljon svenskar beräknas ha sjukdomen, men bara en av fem har fått en diagnos. Det innebär att många går miste om behandlingar som kan bromsa sjukdomsförloppet och minska lidandet. Tidig upptäckt med rätt behandling innebär inte sällan skillnaden mellan ett aktivt liv och en stillasittande tillvaro med syrgasbehandling.


Mer resurser krävs för bekämpa KOL 

Hjärt-Lungfonden finansierar den världsunika befolkningsstudien SCAPIS som kan ge forskarna nya kunskaper om KOL. Målet är att sätta ljuset på en dold folksjukdom som ofta leder till döden och dessutom kan göra de sista åren till ett långt lidande.

De senaste sju åren har Hjärt-Lungfonden med hjälp av svenska folkets gåvor kunnat stödja KOL-forskningen med 155 miljoner kronor. Men det räcker inte. Det är dags att ta krafttag för att bekämpa KOL. Forskningen behöver mer stöd och landstingen måste ta den växande folksjukdomen på större allvar. Det är vi skyldiga de sjuka och deras anhöriga. Tillsammans räddar vi liv.


Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Kjell Larsson, vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd